Filsafat Moral dan Kebahagiaan Al-Kindi

Al-Kindi merupakan salah satu peletak dasar filsafat Islam di era klasik. Nama panjangnya ialah Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Dia lahir di Kufah pada 801 M, masa ketika Dinasti Abbasiyah berkuasa. Dia bersama teman-temanya berusaha menghidupkan perpustakaan Bait Al-Hikmah yang telah didirikan oleh Harun Al-Rasyid dan diteruskan oleh Al-Ma’mun. Di dalam perpustakaan tersebut, […]

Continue Reading